• امروز : جمعه - ۲۹ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 19 July - 2024
18

آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب

  • کد خبر : 31
  • 03 دی 1393 - 21:24
آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب

آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب (تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)   ماده۱: براساس قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب در هر شهرستان بعهده اتحادیه های صنفی می باشد. هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد یا اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز […]

آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب

(تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

 

ماده۱: براساس قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب در هر شهرستان بعهده اتحادیه های صنفی می باشد.

هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد یا اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوط مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.

 

ماده۲: اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آنرا به متقاضی تسلیم نماید.

 

تبصره۱: اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی بصورت کتبی به متقاضی اعلام نماید. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر اینصورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.

 

تبصره۲: چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلائل مستند بطور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتیکه متقاضی به آن معترض باشد میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد. مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجراء به اتحادیه مربوطه اعلام کند.

 

تبصره۳: در صورتیکه اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند میتوانند ظرف مدت بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس نمایند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجراست، مگر آنکه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند. در اینصورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است.

 

فصل اول: ضوابط صدور پروانه کسب در شهرها

 

ماده۳: شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب در شهرها:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا  عادی و یا مبایعه نامه و یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم اجاره نامه یا رسید پرداخت اجاره بها معتبر و یا ارائه قراردادهای منعقده فی ما بین متقاضی پروانه کسب با اشخاص حقیقی و یا ادارات و سازمان های دولتی، نهادها، شهرداری ها، شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی، شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی و نهادها.

تبصره: دریافت تعهد محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامیست.

۳- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (هـ) ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه و بندهای (ج)، (د)، (ی) ماده ۵۰ آئین نامه اجرائی قانون مزبور.

۴- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه جهت افراد دارای سن کمتر از هفتاد سال تمام.

۵- ارائه آخرین مدرک تحصیلی (حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدائی یا سواد خواندن و نوشتن) با استثنای متقاضیانی که سن آنها از ۵۰ سال به بالا می باشد.

۶- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۷- ارائه سوابق کاربری تجاری یا اداری و یا کارگاهی محل کسب.

۸- ارائه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی می باشند.

۹- ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی.

۱۰- مدارک لازم مبنی بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آئین نامه مربوط.

 

تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی وفق ماده ۱۳ قانون نظام صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی می باشد.

۱۱- موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۱۲- عکس پرسنلی جدید دوازده قطعه.

۱۳- فتوکپی کارت ملی و شناسنامه عکس دار.

 

تبصره۱: حداقل سن جهت خانم ها بمنظور دریافت پروانه کسب هیجده سال می باشد.

 

تبصره۲: کلیه دستگاه هائی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

 

ماده۴: اتحادیه های صنفی مکلفند پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ظرف مدت پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام نمایند. همچنین دریافت کننده پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف مدت شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام نماید.

 

ماده۵: برای اشخاص حقوقی (شرکت ها) و مشارکت های مدنی، یک پروانه کسب بنام شرکت با ذکر نام نماینده هیات مدیره اشخاص حقوقی درخواست کننده و یا احدی از شرکاء در مشارکت های مدنی (که توسط سایر شرکاء کتبا معرفی و امضای آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد) در صورت احراز سایر شرایط صادر می گردد.

 

تبصره۱: در صورتیکه شرکت بخواهد در بیش از یک مکان فعالیت نماید برای مکان های دیگر ضمن دریافت پروانه کسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی شده توسط هیات مدیره و یا احدی از شرکاء که توسط شرکاء کتبا معرفی و امضای آن توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد با رعایت سایر مقررات مربوط تا سقف تعدادی که کمیسیون نظارت تصویب نماید کارت مباشرت صادر خواهد شد.

 

تبصره۲: در صورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه یک پروانه کسب بنام شرکت و با ذکر مشخصات نماینده قانونی آن شرکت به معرفی هیات مدیره اشخاص حقوقی درخواست کننده در صورت احراز سایر شرایط صادر و برای اداره بیش از یک واحد صنفی در سایر نقاط برای افردی که هیات مدیره کتبا معرفی می نماید با رعایت مفاد تبصره ۲ همین ماده ضمن صدور پروانه کسب، کارت مباشرت صادر خواهد گردید.

 

ماده۶: اتحادیه موظف است فقط برای کسانیکه پروانه کسب برای آنها صادر شده است کارت عضویت در اتحادیه صادر نماید. صدور کارت عضویت برای افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است.

 

ماده۷: در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی با ارائه تعهد محضری مبنی بر پذیرش تبعات سوء آن از سوی دارنده پروانه کسب برای مدت باقیمانده اعتبار پروانه کسب بلامانع خواهد بود.

 

ماده۸: در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه متوفی است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می توانند ظرف دو سال از تاریخ فوت متوفی نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

 

تبصره۱: چنانچه کلیه ورثه متوفی صغیر باشند، اتحادیه می تواند با حفظ حقوق صغار پروانه مزبور را به نام ولی قهری و در غیاب وی به نام قیم قانونی با اخذ نظر مساعد اداره امور سرپرستی صادر نماید.

 

تبصره۲: در صورتیکه نماینده قانونی یا قیم فاقد صلاحیت فنی برای شغل مورد درخواست باشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط بنام متقاضی کافی است.

 

تبصره۳: در صورتیکه تعدادی از ورثه صغیر و تعدادی کبیر باشند صدور پروانه کسب بنام نماینده قانونی (قیم) مستلزم اخذ رضایت محضری وراث کبیر نیز خواهد بود.

 

تبصره۴: در صورتیکه دارنده پروانه کسب محجور شود قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

 

ماده ۹: صاحبان پروانه کسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شروط فردی مندرج در ماده ۳ این آئین نامه نمایند. همچنین در صورتیکه صاحب پروانه کسب به هر دلیل نتواند در واحد صنفی خود حضور یابد، معرفی مباشر واجد شرایط الزامیست.

 

تبصره۱: صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامنا کلیه مسئولیت هائی که قانونا بعهده صاحب پروانه کسب می باشد را بر عهده خواهند داشت.

 

تبصره۲: صاحب پروانه کسب میتواند در هر موقع که مقتضی باشد نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام و مراتب را به اتحادیه مربوطه اعلام نماید.

 

تبصره۳: صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر می باشد و یک نسخه از قرارداد مذکور در پرونده صنفی صاحب پروانه کسب ضبط خواهد شد.

 

ماده۱۰: برای صنوفی که طبق تصویب هیات عالی نظارت رعایت حدود صنفی (فاصله مکانی) الزامی است به اتحادیه های صنفی هنگام صدور پروانه کسب موظف به رعایت آن، پس از تصویب آن در کمیسیون نظارت خواهند بود.

 

تبصره: توافق واحدهای ذینفع و همجوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی بلا اثر می باشد.

 

ماده۱۱: در شهرستانهائیکه برخی از اتحادیه ها بعلت نداشتن امکانات و توانائیهای لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسئولیت صدور پروانه کسب بطور موقت به مجمع امور صنفی واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه مذکور خواهد بود.

 

فصل دوم: ضوابط صدور پروانه کسب در روستاها

 

ماده۱۲: شرایط و مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب در روستاها به شرح ذیل می باشد:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- ارایه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و یا مبایعه نامه و یا احراز مالکیت طبق عرف محل.

 

تبصره: دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی یا احراز مالکیت طبق عرف محل مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن می باشد.

۳- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم و یا ارایه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (هـ) و ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه و بندهای (ج)،(د)،(ی) ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون مزبور.

۴- ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۵- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه جهت افراد دارای سن کمتر از هفتاد سال تمام.

۶- موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۷- مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آیین نامه مربوط.

 

تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است.

۸- ارایه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از ادارات ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی می باشند.

۹- فتوکپی کارت ملی و شناسنامه عکس دار.

۱۰- عکس جدید ۶ قطعه.

 

ماده۱۳: اتحادیه ها، دفاتر مجامع امور صنفی، شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامی بخش و سایر ادارات و سازمان های دولتی که مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده آنها گذاشته شده است، موظفند درخواستهای رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت نموده و رسید آن را به متقاضی تسلیم نمایند.

 

ماده۱۴: اتحادیه ها، دفاتر مجامع امور صنفی، شهر داری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامی بخش و یا ادارات دولتی و سازمان های وابسته به منظور صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی مستقر در روستاها علاوه بر دریافت حق عضویت سالیانه، مجازند مبلغی تا سه برابر مبلغ حق عضویت تخصیصی هنگام صدور پروانه کسب از متقاضی دریافت نمایند.

 

ماده۱۵: دفاتر مجامع امور صنفی می توانند برای صنوفی که ضرورت برقراری حدود صنفی آنها به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است، با توجه به عرف، جمعیت و شرایط محل از کمیسیون نظارت مراکز شهرستان ها، از طریق مجمع امور صنفی مربوطه تقاضای تعیین حدود صنفی نمایند.

 

ماده۱۶: میزان حق عضویت سالیانه واحدهای صنفی روستایی معادل سی درصد حق عضویت واحدهای صنفی در مرکز شهرستان مربوطه می باشد. کمیسیون نظارت مرکز شهرستان می تواند نصاب مذکور را تغییر دهد.

 

ماده۱۷: در صورتی که هر یک از مسئولین مراجع صدور پروانه کسب در ارتباط با وظایف محوله مرتکب تخلف گردند، اقدامات قانونی از طریق مراجع ذیصلاح بعمل خواهد آمد.

 

فصل سوم: مقررات مختلف

 

ماده ۱۸: دبیرخانه هیات عالی نظارت بمنظور یکنواختی انواع پروانه کسب اعم از عادی یا الکترونیکی شامل دائم، موقت، المثنی، سیار و کارت های مباشرت و عضویت در اتحادیه نسبت به تهیه الگوی آنها اقدام نموده و نمونه آنرا پس از تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت به کمیسیون های نظارت جهت اجراء در سازمان های صنفی ابلاغ می نماید.

 

ماده۱۹: در صورتیکه مورد یا مواردی از شرایط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب برابر اعلام کتبی مراجع ذیصلاح اسقاط گردد، مراجع صدور پروانه کسب مکلفند پس از وصول مراتب را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و نتیجه را ظرف مدت بیست روز جهت رسیدگی به مجمع امور صنفی ذیربط ارسال نماید، مجمع امور صنفی مربوط ضمن رسیدگی دقیق به موضوع، نتیجه بررسی خود را ظرف مدت پانزده روز جهت اقدام قانونی به اتحادیه مربوط اعلام می دارد.

 

تبصره: در صورتیکه صاحب پروانه کسب و یا مرجعی که اسقاط مورد یا مواردی از شروط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب را اعلام نموده به نظر مجمع امور صنفی معترض باشد، می تواند شکایت خود را ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ و با ارائه مدارک و مستندات کافی جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید. نظر کمیسیون نظارت در این مورد لازم الاجراء می باشد.

 

ماده۲۰: مراجع صدور پروانه کسب مکلفند قبل از صدور و تحویل پروانه کسب به متقاضی نسبت به تعیین کد شناسه صنفی ده رقمی واحد صنفی و همچنین کد ISIC و عنوان رسته صنفی و ثبت اطلاعات فردی و صنفی واحد صنفی مطابق فرم های تعریف شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت در بانک آمار و اطلاعات اصناف (سایت اصناف) اقدام نمایند.

 

تبصره۱: عدم ثبت اطلاعات فردی و صنفی واحد صنفی در بانک آمار و اطلاعات اصناف (سایت اصناف) قبل از صدور و تحویل پروانه کسب بعنوان تخلف تلقی و مطابق قانون و مقررات صنفی با متخلفین رفتار خواهد شد. در صورتیکه عدم ثبت آمار و اطلاعات طبق تائید دبیرخانه هیات عالی نظارت بدلیل اختلالات شبکه ای باشد تخلف تلقی نمی گردد، لیکن باید بلافاصله پس از رفع اشکال نسبت به ثبت اطلاعات مزبور اقدام گردد.

 

تبصره۲: مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار بعهده روسای کمیسیون های نظارت می باشد.

 

ماده۲۱: در صورتیکه دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را بدیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه و یا مرجع قانونی صدور پروانه کسب تسلیم دارد، اتحادیه و یا مرجع مربوطه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات پروانه کسب مقتضای را باطل و بدون در نظر گرفتن حدود صنفی و سقف پذیرش و سایر شرایط خاص همان شغل پروانه جدیدی بنام فرد معرفی شده صادر می کند.

 

ماده۲۲: شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامی بخش و سایر اداراتی که مسئولیت امور واحدهای صنفی مستقر در شهرها و روستاها به آنها واگذار گردیده است، مکلفند پس از صدور پروانه کسب جهت فرد متقاضی یک نسخه از پروانه کسب صادره را به اتحادیه صنف مربوط ارسال نمایند.

 

ماده۲۳: بموجب ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه راسا از طریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد.

 

ماده۲۴: کمیسیون نظارت مکلفند جهت هر یک از اتحادیه های صنفی پس از کسب نظر از اتحادیه های مربوطه و مجمع امور صنفی ذیربط موارد زیر را تصویب نموده و علاوه بر ضوابط صدور پروانه کسب جهت اجراء به اتحادیه مربوط ابلاغ نمایند.

۱- تعیین رسته هائی که در هر اتحادیه مستلزم اخذ پروانه کسب است بر حسب تولید، توزیع و یا خدماتی که عرضه می نمایند.

۲- ضوابط خاص واحد صنفی در هر اتحادیه جهت صدور پروانه کسب که بر حسب موقعیت اتحادیه های صنفی ضرورت داشته باشد.

۳- تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی که هیات عالی نظارت برقراری حدود صنفی آنها را ضروری تشخیص داده است.

 

ماده۲۵: چگونگی رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی فی مابین شرکاء اعم از حقیقی و حقوقی بعد از صدور پروانه کسب بعهده مراجع ذیصلاح قضائی می باشد.

 

ماده۲۶: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط بعهده مجمع امور صنفی ذیربط می باشد. مجامع امور صنفی با انجام بازرسیهای لازم از اتحادیه های صنفی بر روند صدور پروانه کسب توسط آنها نظارت می نمایند.

 

ماده۲۷: شهرستان هایی که فاقد کمیسیون نظارت می باشد کمیسیون نظارت مرکز استان تا تشکیل کمیسیون نظارت در آن شهرستان، اختیارات و وظایف کمیسیون نظارت شهرستان مربوط را بر عهده خواهد داشت.

 

ماده۲۸: با توجه به شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت تاسیسات گردشگری، نحوه صدور پروانه کسب جهت تاسیسات مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و به تصویب شورایعالی گردشگری و هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور خواهد رسید.

 

ماده۲۹: اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی با ارائه گواهی تشکیل پرونده و یا هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی، عوارض کسب و پیشه شهرداری و برای مالیات های قطعی نشده با ارائه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذیربط و همچنین با ارائه تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی می باشد، اقدام نمایند.

 

ماده۳۰: اخذ پروانه کسب منوط به گذراندن دوره آموزشی مربوط خواهد بود.

 

تبصره: دستورالعمل مربوط به دوره آموزشی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری شورای اصناف کشور تهیه و به تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت خواهد رسید.

 

ماده۳۱: کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتیکه به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات خواهند بود.

 

ماده۳۲:تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این آئین نامه می باشد.

 

ماده۳۳:اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند چناچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت با پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند.

اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.

 

ماده۳۴:چنانچه دارندگان پروانه کسب به دلایلی از ادامه فعالیت منصرف گردند و یا واحد صنفی خود را به شخص دیگری واگذار نمایند. مکلفند پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه صنف مربوط تحویل نمایند و در غیر اینصورت اتحادیه مکلف است ضمن ارسال گزارش به مجمع امور صنفی ذیربط نسبت به ابطال پروانه کسب مزبور اقدام نماید.

 

تبصره: صدور پروانه کسب جدید برای واحدهایی که پروانه های آنها باطل نگردیده منوط به اخذ تعهد محضری از متقاضی جدید مبنی بر قبول هرگونه مسئولیت حقوقی ناشی از آن می باشد.

 

ماده۳۵:این آئین نامه در ۳۵ ماده و ۲۴ تبصره و در اجرای تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۸ توسط وزیر بازرگانی تصویب و جایگزین آئین نامه های قبلی گردید.

 

لینک کوتاه : https://asnafjam.ir/?p=31
  • ارسال توسط :
  • 998 بازدید
  • دیدگاه‌ها برای آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.