• امروز : یکشنبه - ۳۰ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Sunday - 19 May - 2024
15

نرخنامه مصوب دستمزد مکانیکی اتومبیل- سال ۱۳۹۴

  • کد خبر : 595
  • 12 آبان 1394 - 13:06
نرخنامه مصوب دستمزد مکانیکی اتومبیل- سال ۱۳۹۴

ردیف شرح پیکان پراید زانتیا مزدا-تویوتا پژو۴۰۵ نیسان سمند EF7 پژو۲۰۶ پاترول ۴ سیلندر ۱ تعویض واشر کارتل ۲۵۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۲ تعویض زنجیر تایم موتور ۴۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰ ۳ فیلترگیری یکدست سوپاپ با شیم گیری ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۶۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ — […]

ردیفشرحپیکانپرایدزانتیامزدا-تویوتاپژو۴۰۵نیسانسمند EF7پژو۲۰۶پاترول ۴ سیلندر
۱تعویض واشر کارتل۲۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰
۲تعویض زنجیر تایم موتور۴۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۷۰۰٫۰۰۰
۳فیلترگیری یکدست سوپاپ با شیم گیری۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۶۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰
۴آب بندی کامل سوپاپ۲۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰—-۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۵پولکی بغل سیلندر یک عدد۳۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰—-۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰
۶واشر مینی فولد دود۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰
۷واشر مینی فولد بنزین۲۰۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰
۸پولکی داخل سرسیلندر—-—-—-—-—-—-—-—-—-
۹تعویض کاسنمدجلوگیربکس۵۰۰٫۰۰۰۹۵۰٫۰۰۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۸۵۰٫۰۰۰۸۰۰٫۰۰۰۹۰۰٫۰۰۰۸۵۰٫۰۰۰۸۵۰٫۰۰۰
۱۰تعویض کاربراتور و تنظیم دلکو۱۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۱۱تعویض دست موتوربالا۱۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰—-
۱۲تعویض دست موتورپایین یک عدد۱۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۱۳تعویض یاطاقان متحرک روی کار۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۹۰۰٫۰۰۰۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۵۵۰٫۰۰۰۸۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰
۱۴تعمیرواشر یا کالپاق بالای سرسیلندر۱۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۱۵تعویض میل سوپاپ هرعدد۱۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۹۰۰٫۰۰۰۸۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۹۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
۱۶تعمیرکامل موتورهای انژکتوری۳٫۵۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۵۰۰٫۰۰۰۵٫۵۰۰٫۰۰۰۴٫۵۰۰٫۰۰۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۵۰۰٫۰۰۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۷تعمیر کامل گیربکس۱٫۳۰۰٫۰۰۰۱٫۳۰۰٫۰۰۰۲٫۲۰۰٫۰۰۰۲٫۷۰۰٫۰۰۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰۲٫۷۰۰٫۰۰۰
۱۸تعمیر کامل دیفرانسیل۷۰۰٫۰۰۰—-۶۰۰٫۰۰۰۷۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰—-۷۰۰٫۰۰۰
۱۹تعویض پمپ ترمز۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰تعویض واتر پمپ۳۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۸۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰
۲۱تعویض لنت دوچرخ جلو۷۰٫۰۰۰۷۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۷۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۷۰٫۰۰۰۹۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰
۲۲تعویض لنت دو چرخ عقب۲۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰
۲۳تعویض صفحه دیسک کلاچ۶۰۰٫۰۰۰۷۰۰٫۰۰۰۱٫۲۰۰٫۰۰۰۸۰۰٫۰۰۰۹۰۰٫۰۰۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰۹۵۰٫۰۰۰۸۰۰٫۰۰۰۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۲۴تعویض بوستر ترمز۳۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰
۲۵تعویض پلاتین۵۰٫۰۰۰—-۵۰٫۰۰۰۵۰٫۰۰۰۵۰٫۰۰۰
۲۶تعویض کاسه نمد پشت میل لنگ۶۵۰٫۰۰۰۷۰۰٫۰۰۰۱٫۱۰۰٫۰۰۰۷۵۰٫۰۰۰۹۵۰٫۰۰۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰۸۵۰٫۰۰۰۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۲۷تعویض بلبرینگ چرخ جلو یکطرف۱۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰
۲۸تعویض بلبرینگ چرخ عقب۲۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰
۲۹تعویض واشر سرسیلندر۷۰۰٫۰۰۰۷۰۰٫۰۰۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۶۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰۲٫۳۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰تعویض پمپ بنزین انژکتور۲۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۳۱تعویض یک عدد چهارشاخ کاردان یا پلوس۲۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰
۳۲تعویض یک عدد دست موتور۱۵۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۳۳تعویض لوازم پمپ کلاچ بالا و پایین و سیم کلاچ۲۵۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
لینک کوتاه : https://asnafjam.ir/?p=595

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.