• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Saturday - 24 February - 2024

فصل دوم - فرد صنفی بایگانی - اتاق اصناف شهرستان جم

03دی
فصل دوم – فرد صنفی

فصل دوم – فرد صنفی

ماده ۱۲- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی با اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. تبصره ۱- آئین نامه صدور پروانه کسب طبق مفادا ین قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان […]