• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Saturday - 24 February - 2024

فصل سوم - اتحادیه منطقه ای صنفی بایگانی - اتاق اصناف شهرستان جم

06مهر
انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی

انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی

به استناد آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ، انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان جم طبق برنامه زمانبندی زیر برگزار می گردد . برای شرکت در انتخابات ، ارائه اصل یا تصویر پروانه کسب به همراه کارت عضویت عکس دار که در آن مشخصات ، شماره و تاریخ […]

03دی
فصل سوم – اتحادیه منطقه ای صنفی

فصل سوم – اتحادیه منطقه ای صنفی

ماده ۲۱- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند. تبصره ۱- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. تبصره ۲- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل […]