• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Saturday - 24 February - 2024

فصل نهم – سایر مقررات ماده بایگانی - اتاق اصناف شهرستان جم

03دی
فصل نهم – سایر مقررات ماده

فصل نهم – سایر مقررات ماده

۵ – اتحادیه ها و مجامع امور صنفی می توانند برای خدمات اعضای هیئت مدیره با هیئت رئیسه خود، برحسب آئین نامه ای که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه خود پیش بینی و پرداخت کنند. تبصره – اعضای موضوع […]